Thành viên Bằng Jhs - Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên Bằng Jhs

Thành viên từ: 2 năm (từ ngày 2 Tháng 3 năm 2017)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ tên: Đào Văn Bằng
Năm sinh: 1997
Quê quán: Nghệ An
Giới tính: Nam
Địa chỉ hiện tại: Bình Thọ , Thủ Đức
Điện thoại di động: 01634964083
Thành tích nổi bật:
Nguyện vọng công việc hiện tại: Việc gì đó liên quan đến ngành điện tử

Hoạt động bởi Bằng Jhs

Điểm: 150 điểm (xếp hạng #14)
Tất cả chia sẻ: 1 (1 với câu trả lời tốt nhất đã được chọn)
Tất cả trả lời: 0
Tất cả bình luận: 4

Tường của Bằng Jhs

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...