Thành viên Dino - Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên Dino

Thành viên từ: 2 năm (từ ngày 8 Tháng 12 năm 2016)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Giang
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Tĩnh
Giới tính: Nữ
Địa chỉ hiện tại: 78/4 Nguyễn Văn Qùy, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại di động: 01697882851
Thành tích nổi bật:
Nguyện vọng công việc hiện tại:

Hoạt động bởi Dino

Điểm: 120 điểm (xếp hạng #24)
Tất cả chia sẻ: 1
Tất cả trả lời: 0
Tất cả bình luận: 0

Tường của Dino

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...