Thành viên Mai Aya - Chuyên trang Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên Mai Aya

Thành viên từ: 2 năm (từ ngày 6 Tháng 9 năm 2016)
Loại: Quản trị viên
Quyền phụ thêm: Phân loại mọi chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ trả lời
Chỉnh sửa bất kỳ bình luận
Chỉnh sửa những bài viết âm thầm
Đóng những chia sẻ
Lựa chọn trả lời cho mọi chia sẻ
Xem IPs của những bài viết ẩn danh
Chấp nhận hoặc hủy bỏ các bài viết
Ẩn hoặc hiện mọi bài viết
Xóa những bài viết bị ẩn
Họ tên: Trương Thị Huỳnh Mai
Năm sinh: 15/7/1992
Quê quán: Ấp Thạnh Quới I, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Địa chỉ hiện tại: 19 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, HCM
Điện thoại di động: 01698574824 - 01292 603 223
Thành tích nổi bật: Tham gia hành trình Đuốc sáng đông Du năm 2011
Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ - Tài chính ngân hàng 2013
Nguyện vọng công việc hiện tại: Đã và đang phát triển công việc hiện tại ^^

Hoạt động bởi Mai Aya

Điểm: 1,600 điểm (xếp hạng #1)
Tất cả chia sẻ: 15 (2 với trả lời tốt nhất đã chọn)
Tất cả trả lời: 6 (3 đã chọn như là tốt nhất)
Tất cả bình luận: 2

Tường của Mai Aya

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...