Thành viên Trương lê Thu Thảo - Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên Trương lê Thu Thảo

Thành viên từ: 2 năm (từ ngày 4 Tháng 3 năm 2017)
Loại: Quản trị viên
Quyền phụ thêm: Phân loại mọi chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ trả lời
Chỉnh sửa bất kỳ bình luận
Chỉnh sửa những bài viết âm thầm
Đóng những chia sẻ
Lựa chọn trả lời cho mọi chia sẻ
Xem IPs của những bài viết ẩn danh
Chấp nhận hoặc hủy bỏ các bài viết
Ẩn hoặc hiện mọi bài viết
Xóa những bài viết bị ẩn
Họ tên: Trương lê Thu Thảo
Năm sinh: 1997
Quê quán: Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị
Giới tính: Nữ
Địa chỉ hiện tại: 685/25 quang trung,p.11, Gò Vấp
Điện thoại di động: 01674251710
Thành tích nổi bật:
Nguyện vọng công việc hiện tại: làm gia sư cấp 1, làm công việc bán thời gian

Hoạt động bởi Trương lê Thu Thảo

Điểm: 510 điểm (xếp hạng #3)
Tất cả chia sẻ: 10 (3 với trả lời tốt nhất đã chọn)
Tất cả trả lời: 3
Tất cả bình luận: 8

Tường của Trương lê Thu Thảo

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...