Thành viên TuoiThiNguyen - Chuyên trang Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên TuoiThiNguyen

Thành viên từ: 1 năm (từ ngày 20 Tháng 9 năm 2017)
Loại: Quản trị viên
Quyền phụ thêm: Phân loại mọi chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ trả lời
Chỉnh sửa bất kỳ bình luận
Chỉnh sửa những bài viết âm thầm
Đóng những chia sẻ
Lựa chọn trả lời cho mọi chia sẻ
Xem IPs của những bài viết ẩn danh
Chấp nhận hoặc hủy bỏ các bài viết
Ẩn hoặc hiện mọi bài viết
Xóa những bài viết bị ẩn
Họ tên: Nguyễn Thị Tươi
Năm sinh: 1997
Quê quán: Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Địa chỉ hiện tại: Hà Nội
Điện thoại di động: 01643985902
Thành tích nổi bật: Chưa có
Nguyện vọng công việc hiện tại: Tư vấn tài chính

Hoạt động bởi TuoiThiNguyen

Điểm: 120 điểm (xếp hạng #24)
Tất cả chia sẻ: 1
Tất cả trả lời: 0
Tất cả bình luận: 0

Tường của TuoiThiNguyen

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...