Ban Lãnh đạo Quỹ

Ông Đinh La Thăng

Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bí thư Thành ủy TP HCM

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam

Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ông Phùng Đình Thực

Nguyên Bí thư Đảng ủy

Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam