QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Quá trình hoạt động

Tổng hợp hoạt động năm 2021

01/01/2021  ÷  31/12/2021

Năm 2021, trong tình hình khó khăn do dịch bệnh gây ra, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã cố gắng duy trì tốt hoạt động để đảm bảo sự hỗ trợ tối đa cho sinh viên, giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Bên cạnh đó, Quỹ đã thay đổi mô hình hoạt động từ “Offline” sang “Online” để thích nghi với hoàn cảnh. Một số hoạt động tiêu biểu của Quỹ và cộng đồng thắp sáng niềm tin trong năm 2021 vừa qua như sau:

1. CÔNG TÁC XÉT CẤP HỌC BỔNG

- Năm 2021, tiếp tục duy trì mức học bổng tối đa 20 triệu đồng/năm học/sinh viên; trong đó: Mức học bổng = Học phí (tối đa 17 triệu đồng) + Sinh hoạt phí (3 triệu).

- Trong năm 2021, BĐH Quỹ đã xét trao học bổng cho 56 tân sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước (được xét trong tổng số hơn 300 hồ sơ đăng ký gửi về Quỹ).

- Tổng chi học bổng trong năm 2021 là hơn 3.2 tỷ đồng.

- Số lượng sinh viên tốt nghiệp: 65 em.

2. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, GÂY QUỸ

2.1. Công tác truyền thông

- Sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Website, Facebook và Youtube), thu hút sự quan tâm và tương tác tích cực, đảm bảo thông tin được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời đến mọi thành viên & độc giả.

- Duy trì phát hành Bản tin điện tử “Chung tay thắp sáng niềm tin” định kỳ hàng quý.

- Đẩy mạnh truyền thông qua phóng sự “We’re Shining” – chương trình giới thiệu về các sinh viên, cựu sinh viên có thành tích học tập và lao động xuất sắc của Quỹ, để lan tỏa các tấm gương sáng, tạo động lực cho các bạn sinh viên.

- Tiếp tục chương trình “Chúng tôi nói về chúng tôi” – sinh viên giới thiệu, truyền thông về học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tại quê hương mình.

2.2. Hoạt động gây quỹ và nhận tài trợ

- Năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tài trợ Quỹ 2 tỷ đồng thông qua chương trình an sinh xã hội (giao PVTrans thực hiện). Bên cạnh đó, Quỹ nhận được tài trợ từ Premier Oil (170tr); cựu sinh viên (100tr) ...

- Hàng tháng, Quỹ nhận được sự ủng hộ từ các cá nhân, doanh nghiệp bên ngoài xã hội thông qua internet banking của Vietcombank, PVcomBank, bình quân mỗi tháng 25-30 triệu đồng; trong năm, được hơn 300 triệu đồng. BĐH đang nghiên cứu, tiếp tục phát huy vận động tài trợ qua mạng lưới này với các ngân hàng khác và các App MXH ...

- Năm nay, PVcomBank đã hỗ trợ thêm 01 biên chế chuyên trách quỹ tại TPHCM.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN & HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG

Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin ở đó có gia đình” – đã trở thành slogan của sinh viên Quỹ. Bởi Quỹ đã thực sự mang đến ngôi nhà thứ hai, nơi các em không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được sống trong tình yêu thương, gắn bó của gia đình, được phát triển và hoàn thiện bản thân.

3.1. Công tác “Xét cấp tiếp tục trao học bổng”

BĐH đã thực hiện công tác phỏng vấn sau mỗi học kỳ: đánh giá ý thức và thái độ trách nhiệm của sinh viên; yêu cầu về thể lực sức khỏe; đồng thời chú trọng vào kế hoạch công việc tương lai, kế hoạch tài chính, lộ trình để hoàn thành kế hoạch đó. Qua đó đưa ra ý kiến nhận xét, giải pháp, định hướng để giúp sinh viên đi đúng con đường đã chọn và hoàn thành tốt nhất mục tiêu đã đề ra.

3.2. Công tác quản lý sinh viên & Hoạt động của các cộng đồng

- Duy trì mục tiêu giáo dục tư chất, đạo đức; định hướng cho sinh viên nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng mềm; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên Quỹ trên cả nước. Thông qua các chương trình sinh hoạt giao lưu định kỳ hàng tháng, các khóa đào tạo kỹ năng (dưới hình thức Talkshow, Tọa đàm, Cuộc thi) và các hoạt động kết nối, đã tiếp tục xây dựng 5 cộng đồng TSNT gắn kết tại: Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - HCM - Cần Thơ.

- Tổ chức chương trình (trực tuyến) chào mừng sinh nhật lần thứ 14 của Quỹ học bổng tại các cộng đồng trên cả nước.