Triển lãm tranh "Quê hương - Đất nước - Tình người"

Triển lãm tranh "Quê hương - Đất nước - Tình người"

Thời gian: 21/05/2008 11:17:17