Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, luôn nỗ lực và sống hết mình để khi nhìn lại chúng ta sẽ không hối tiếc về những gì đã qua!

Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, luôn nỗ lực và sống hết mình để khi nhìn lại chúng ta sẽ không hối tiếc về những gì đã qua!

Thời gian: 22/05/2020 18:33:13