Không có số phận, chỉ có những quyết định của con người làm nên số phận mà thôi

Không có số phận, chỉ có những quyết định của con người làm nên số phận mà thôi

Thời gian: 19/01/2018 00:57:33