Hội Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin tổ chức thành công chương trình Họp mặt toàn thể với chủ đề: “Kết nối - Chia sẻ - Phát triển”

Hội Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin tổ chức thành công chương trình Họp mặt toàn thể với chủ đề: “Kết nối - Chia sẻ - Phát triển”

Thời gian: 15/01/2022 16:11:11