Sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hào hứng tham gia cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức

Sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hào hứng tham gia cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức

Thời gian: 20/09/2019 08:47:34