Thông báo từ Ban Điều hành

QUY CHẾ "XÉT CẤP - XÉT CẤP LẠI HỌC BỔNG - QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN"

Ngày 15/10/2018, Hội đồng Quản lý Quỹ đã ra Quyết định số 40A/QĐ-QHB v/v Ban hành Quy chế "Xét cấp - Xét cấp lại học bổng - Quản lý và hỗ trợ sinh viên Quỹ

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 6 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 6 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 5 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 5 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 4 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 4 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 3 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 3 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2018 (UPDATE)

Ban Điều hành Quỹ trân trọng thông báo kết quả xét cấp học bổng năm 2018 (cập nhật đến ngày 25/11/2018).  ../upload/public/DS%20nhan%20hoc%20bong%202018_1.pdf Chúc mừng các

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 13 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/QHB%20Dot%2012.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 2 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 2 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 1 TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng 1 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 12 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 12) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/QHB%20Dot%2012.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 11) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/QHB%20dot%2011.xlsx Mọi

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC HỌC BỔNG

BĐH Quỹ thông báo thay đổi mức học bổng từ ngày 15/11/2018. Học bổng mới được áp dụng cho tân sinh viên 2018 từ học kỳ 1 (2018-2019). Đối với sinh viên các khóa

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 10 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 10) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/QHB%20Dot%2010.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 9 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 9) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%2009%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 8 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 8) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%208%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 7 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 7) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 6) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN DÀNH 80-100 SUẤT HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC

Năm 2018, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiếp tục dành tặng 80- 100 suất học bổng toàn phần trị giá 12.000.000 đồng/1 năm học/1 sinh viên cho các em học sinh thi đỗ đại

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 5 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 5) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 4 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 4) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 3 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 3) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 2) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 (đợt 1) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/Nam%20hoc%202018_2019_HK1/Dot%201%20QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 10 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2017-2018 (đợt 9) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/Bai%20viet/Chuyen%20hoc%20bong%20cho%20SV/Dot%2010%20QHB.xlsx Mọi