QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Thông báo từ Ban Điều hành

THƯ MỜI TÀI TRỢ QUẢNG CÁO TRÊN KỶ YẾU CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN (21/5/2007 – 21/5/2022)

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2022 - QUÝ I

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 8

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 7

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 6

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2021

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2021   Quỹ học bổng chúc mừng 50 bạn học sinh xuất sắc trên cả nước

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 5

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 04

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 03

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 03 - 08)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2020-2021 (Đợt 03-08) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 01 và 02)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2020-2021 (Đợt 01-02) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN XÉT CẤP LẠI HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số:       /KH-QHB Tp. Hồ Chí Minh,

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI”

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI” Thân gửi các em Sinh viên, Cựu sinh viên Quỹ! Ban Điều hành đã chính thức

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3!  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin chúc một nửa thế giới sẽ có một ngày

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 02

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

Thông báo xét cấp học bổng năm 2021

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/05/2007. Tháng 1 năm 2011, Quỹ đã được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép chính thức thành lập và công nhận

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 01

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 12

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 18)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 16-17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 16-17)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 16-17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 14-15)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 14-15) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 13)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (12 Đợt và Đợt lẻ)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (12 Đợt và Đợt lẻ) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây.  Mọi

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 11

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời