Tài liệu/Giáo trình/Sách ngành Luật - Chuyên trang Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Tài liệu/Giáo trình/Sách ngành Luật

241 lượt xem
đã chia sẻ ngày 18 Tháng 5 năm 2020 trong Tài liệu bởi Ngọc Thảo G11
Thảo có một số giáo trình ngành luật của Đại học Luật Tp. HCM và một số luật chuyên ngành còn mới dành cho các bạn/các em nào cùng chung ngành cần
Liên hệ: Đặng Lê Ngọc Thảo 0844097742 KTX Khu B ĐHQG