Thành viên admin - Chuyên trang Chia sẻ - Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Thành viên admin

Thành viên từ: 2 năm (từ ngày 4 Tháng 9 năm 2016)
Loại: Quản trị cấp cao
Quyền phụ thêm: Phân loại mọi chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ chia sẻ
Chỉnh sửa bất kỳ trả lời
Chỉnh sửa bất kỳ bình luận
Chỉnh sửa những bài viết âm thầm
Đóng những chia sẻ
Lựa chọn trả lời cho mọi chia sẻ
Xem IPs của những bài viết ẩn danh
Xem những bài viết được bình chọn hoặc gắn cờ
Chấp nhận hoặc hủy bỏ các bài viết
Ẩn hoặc hiện mọi bài viết
Xóa những bài viết bị ẩn
Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Năm sinh: 1995
Quê quán:
Giới tính: Nam
Địa chỉ hiện tại:
Điện thoại di động:
Thành tích nổi bật:
Nguyện vọng công việc hiện tại:

Hoạt động bởi admin

Điểm: 320 điểm (xếp hạng #7)
Tất cả chia sẻ: 5 (1 với câu trả lời tốt nhất đã được chọn)
Tất cả trả lời: 2
Tất cả bình luận: 7

Tường của admin

Hãy đặng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường.
...