Danh sách tài trợ

Danh sách tài trợ năm 2017(cập nhật đến ngày 5/6/2017)

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG TỪ TÀI KHOẢN VIETCOMBANK (Cập nhật đến hết ngày 05/06/2017)   Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những

Danh sách tài trợ năm 2016 (cập nhật đến ngày 31/12)

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG TỪ TÀI KHOẢN VIETCOMBANK (Cập nhật đến hết ngày 31/12/2016)   Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những

Danh sách tài trợ năm 2015

  TT DANH SÁCH SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)                 1,500,000,000 2 Tổng

Danh sách tài trợ 2014

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,500,000,000 2 Tổng Công ty Dầu Việt

Danh sách tài trợ 2013

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 2,000,000,000 2 Tổng Công ty

Danh sách tài trợ 2012

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 2,000,000,000 2 Tổng Công ty

Danh sách tài trợ 2011

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Marubeni-Itochu Tubulars Asia Pte Ltd (MITA) 208,280,000 2 Ông Nguyễn Hùng Dũng, TGĐ Tổng Công

Danh sách tài trợ 2010

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) SỐ TIỀN TÀI TRỢ (USD) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 500,000,000   2 Marubeni-Itochu

Danh sách tài trợ 2007-2009

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP VNĐ SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP USD I Quỹ Phúc Lợi PVFC năm 2007 500,000,000   II Chi nhánh