QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Thông tin nhà tài trợ

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV OIL

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)

Tổng Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO

Viện Dầu khí Việt Nam - VPI

Công ty TNHH MTV Dung Dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan-DMC (DMC-WS)

Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Tổng Công ty Khí Việt Nam-PV Gas

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Tài chính dầu khí-PVFC Capital

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - PSI

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN.

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)

“Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO )

Marubeni-Itochu TUBULARS ASIA PTE LTD

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM – TRUNGNAM GROUP